Spiritualitás

Gondolatok

Készülök nektek egy hosszabb bejegyzéssel, már áll össze a téma a fejemben, születőben van. Addig is fogadjátok szeretettel ezeket az örök érvényű idézeteket.
Assisi Szent Ferenc imádsága
Uram, adj türelmet,
Hogy elfogadjam, amin nem tudok változtatni,
Adj bátorságot, hogy megváltoztassam,
Amit lehet, és adj bölcsességet,
Hogy a kettő között különbséget tudjak tenni.
Uram, tégy engem békéd eszközévé,
hogy szeressek ott, ahol gyűlölnek,
hogy megbocsássak ott, ahol megbántanak,
hogy összekössek, ahol széthúzás van,
hogy reménységet keltsek, ahol kétségbeesés kínoz,
hogy fényt gyújtsak, ahol sötétség uralkodik,
hogy örömet hozzak oda, ahol gond tanyázik.
Ó Uram, segíts meg, hogy törekedjem,
nem arra, hogy megvigasztaljanak, hanem hogy én vigasztaljak,
nem arra, hogy megértsenek, hanem arra, hogy én megértsek,
nem arra, hogy szeressenek, hanem hogy én szeressek.
Mert aki így ad, az kapni fog,
aki elveszíti magát, az talál,
aki megbocsát, annak megbocsátanak,
aki meghal, az fölébred az örök életre.
Ámen.
A másik pedig Lao-ce bölcsessége:
Az igazságosság szeretet nélkül keménnyé tesz,
A hit szeretet nélkül fanatikussá tesz,
A hatalom szeretet nélkül erőszakossá tesz,
A kötelesség szeretet nélkül kedvetlenné,
A rend szeretet nélkül kicsinyessé tesz.
Hála. Rend. Szeretet. Ámen.